ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “WEBDESIGN 4 SUCCES”

 

1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

1.1. Door het bezoeken van en gebruik te maken van de website “Webdesign 4 Succes” stemt de gebruiker in met deze uitgebreide algemene voorwaarden en gaat hij of zij akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

 

2. Diensten en Aanbiedingen

2.1. “Webdesign 4 Succes” biedt een scala aan diensten, waaronder maar niet beperkt tot website-ontwikkeling, grafisch ontwerp, zoekmachineoptimalisatie (SEO), pay-per-click-advertenties (PPC), en online marketing.

2.2. Alle aanbiedingen, prijzen en offertes zijn onderhevig aan beschikbaarheid en kunnen worden gewijzigd met voorafgaande kennisgeving.

 

3. Intellectueel Eigendom

3.1. Alle inhoud op de website “Webdesign 4 Succes,” inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen en andere materialen, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel materiaal op deze website mag worden gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van “Webdesign 4 Succes.”

 

4. Verplichtingen van de Klant

4.1. Klanten die gebruikmaken van de diensten van “Webdesign 4 Succes” zijn verantwoordelijk voor:

4.1.1. Het verstrekken van nauwkeurige en tijdige informatie en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten.

4.1.2. Het respecteren van eventuele deadlines en vereisten zoals overeengekomen in de projectovereenkomst.

4.1.3. Het goedkeuren van ontwerpen, wijzigingen en eindproducten binnen redelijke termijnen.

 

5. Prijzen en Betalingen

5.1. De prijzen voor de diensten van “Webdesign 4 Succes” worden op de website vermeld en kunnen variëren op basis van de aard van de diensten. Betalingsvoorwaarden en methoden worden gespecificeerd in de projectovereenkomst.

5.2. Voor projecten met een langere looptijd kunnen betalingsregelingen in termijnen worden overeengekomen.

 

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1. “Webdesign 4 Succes” streeft ernaar diensten van hoge kwaliteit te leveren. Desondanks zijn we niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van onze diensten.

 

7. Annulering en Terugbetaling

7.1. Annulering door de Klant:

7.1.1. Een klant kan een gepland project annuleren of wijzigingen aanbrengen in de omvang of vereisten van het project, op voorwaarde dat dit schriftelijk wordt medegedeeld aan “Webdesign 4 Succes.” De klant kan echter onderworpen zijn aan annuleringskosten van 50%.

7.2. Annulering door “Webdesign 4 Succes”:

7.2.1. “Webdesign 4 Succes” behoudt zich het recht voor om een project of dienst te annuleren of te beëindigen om redelijke redenen, inclusief maar niet beperkt tot niet-naleving van de voorwaarden van de overeenkomst, niet-betaling of andere schendingen. In dergelijke gevallen zal “Webdesign 4 Succes” de klant op de hoogte brengen volgens de overeengekomen kennisgevingsprocedure.

 

8. Privacybeleid

8.1. Het privacybeleid van “Webdesign 4 Succes” beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en beschermd. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat de gebruiker akkoord met het privacybeleid van “Webdesign 4 Succes.”

 

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

9.1. Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland. In geval van een geschil zullen alle partijen proberen het geschil in der minne te schikken. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Noord-brabant.

×